Sale!

Pakiet Webinary o inwestowaniu 2024 + Raport Portfel Premium

Original price was: 1638,00 zł.Current price is: 1499,00 zł.

Kategoria:

WEBINARY O INWESTOWANIU 2024

“Webinary o Inwestowaniu 2024 – Najbardziej Kompletna Praca” to kompleksowe dzieło edukacyjne, które oferuje 40 godzin szczegółowych materiałów wideo i 500 stron prezentacji, obejmujących szeroki zakres tematów inwestycyjnych. Od podstawowych pojęć inwestowania po zaawansowane strategie i analizy rynkowe, ta praca jest nieocenionym źródłem wiedzy zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów. Każdy webinar będzie nagrywany i wysyłany do uczestników, zapewniając im możliwość elastycznego dostępu do informacji i dogłębnego zrozumienia skomplikowanych koncepcji inwestycyjnych.

 1. Wybór brokera (1h): Omówienie kluczowych czynników przy wyborze brokera, takich jak wiarygodność, struktura opłat, dostępne narzędzia i wsparcie dla inwestorów. Analiza różnych platform brokerskich oraz ich oferty dla różnych typów inwestorów.
 2. Horyzont inwestycyjny (2h): Znaczenie ustalenia horyzontu inwestycyjnego w kontekście celów finansowych. Omówienie strategii inwestycyjnych dopasowanych do krótko- i długoterminowych celów. Analiza wpływu horyzontu czasowego na podejmowane ryzyko.
 3. Rodzaje akcji (2h): Przedstawienie różnych rodzajów akcji, w tym akcji dywidendowych, wzrostowych, blue-chip, i small-cap. Omówienie ich charakterystyk, ryzyka i potencjalnych korzyści.
 4. Cykle – podstawy (3h): Wprowadzenie do teorii cyklów gospodarczych i ich wpływu na rynki finansowe. Analiza podstawowych cykli rynkowych i ich znaczenia dla inwestorów.
 5. Cykle – zaawansowane (3h): Zaawansowana analiza cykli gospodarczych, w tym techniki identyfikacji i wykorzystania cykli do optymalizacji strategii inwestycyjnych.
 6. Rodzaje sektorów (3h): Omówienie różnych sektorów rynkowych, ich charakterystyk i wpływu na decyzje inwestycyjne. Analiza trendów sektorowych i ich znaczenia w kontekście dywersyfikacji portfela.
 7. Fazy hossy (3h): Zrozumienie różnych faz hossy, ich charakterystyk i strategii inwestycyjnych odpowiednich dla każdej fazy. Omówienie wskaźników i sygnałów wskazujących na różne fazy rynkowe.
 8. Ustawianie wag (3h): Nauka o ustalaniu proporcji różnych aktywów w portfelu inwestycyjnym. Omówienie strategii alokacji aktywów i ich dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i osobistych celów inwestycyjnych.
 9. Filozofia Inwestowania – zasady (2h): Wprowadzenie do różnych filozofii inwestycyjnych i ich wpływu na podejmowanie decyzji. Omówienie zasad skutecznego inwestowania i unikania typowych pułapek.
 10. Korelacje – Podstawy (2h): Zrozumienie korelacji między różnymi klasami aktywów i ich znaczenia dla dywersyfikacji portfela. Przykłady i analiza podstawowych korelacji rynkowych.
 11. Korelacje – Zaawansowane (1h): Zaawansowana analiza korelacji, w tym techniki identyfikacji i wykorzystania korelacji do optymalizacji portfela inwestycyjnego.
 12. Pytania i odpowiedzi – dodatkowe materiały (3h): Sesja Q&A, podczas której uczestnicy mogą zadawać pytania na tematy omówione w kursie. Dodatkowe materiały i zasoby dla pogłębienia wiedzy.
 13. Aplikacje Fintech (1h): Przegląd nowoczesnych technologii finansowych i ich zastosowania w inwestowaniu. Omówienie różnych aplikacji i narzędzi fintech wspierających inwestorów.
 14. Mity giełdowe (2h): Obalenie popularnych mitów i błędnych przekonań dotyczących inwestowania na giełdzie. Analiza typowych błędów i sposobów ich unikania.
 15. Podsumowanie i pytania (3h): Podsumowanie głównych punktów kursu, powtórzenie kluczowych koncepcji i odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników.

Każdy z tych modułów oferuje wartościowe informacje i praktyczne wskazówki, które pomagają uczestnikom zrozumieć i zastosować różne aspekty inwestowania.

Jako uczestnik, będziesz miał możliwość zadawania pytań i aktywnego uczestnictwa w dyskusjach podczas każdej sesji. Ponadto, masz możliwość zgłaszania konkretnych tematów, które chciałbyś, aby zostały omówione, co pozwoli na dostosowanie treści webinarów do Twoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Start Webinarów 06.01.2024

 

RAPORT PORTFEL PREMIUM

PRODUKT CYFROWY W ROZSZERZENIU PDF (WYSYŁANY POPRZEZ EMAIL)

Portfel Premium zawiera kilkaset stron wiedzy na temat ponad 70 najlepszych firm na późną fazę hossy. W pracy zawarte są wszystkie fudamentalne zagadnienia dotyczące głównej dzialaności firm. Praca przedstawia modelowe portfele bazujące na analizowanych firmach. Jeżeli potrzebujesz bardzo szczegółowej analizy branż i solidnego portfela w okresie wysokiej zmienności ten produkt jest dla ciebie.

Shopping Cart
Scroll to Top