Encyklopedia Wskaźników Fundamentalnych

349,00 

Kategoria:

PRODUKT CYFROWY W ROZSZERZENIU PDF + NAGRANIA (WYSYŁANY POPRZEZ EMAIL)

Praca zawiera encyklopedyczne opisy wskaźników
fundamentalnych, które w łatwy sposób można
wykorzystać do własnej analizy firm w celu zwiększenia
efektywności na giełdzie. Najważniejsze zagadnienia
oraz dodatkowe informacje są opracowane w postaci
filmów, które są dołączone do pracy. Należy pamiętać, że
sama znajomość definicji konkretnego wskaźnika nie
daje żadnej przewagi inwestorom, wartością dodaną jest
umiejętność interpretacji rzeczywistości rynkowej, która
kształtuje się w zależności od wyceny wstępnej
powszechnie znanych informacji. Dlatego kluczowym
elementem jest poznanie specyfiki każdego wskaźnika i
w miarę możliwości łączenie go z innymi w celu
zapewnienia optymalnej analizy.

Praca ma 80 stron + nagrania trwają 4 godziny

Shopping Cart
Scroll to Top