Krótka historia złota

Historia złota jako inwestycji sięga bardzo daleko w czasie. Już w starożytności złoto było uważane za wartościowe i używane jako środek wymiany handlowej. Złoto było stosowane jako pieniądz w starożytnych Chinach, Indiach i Egipcie. W czasach rzymskich złoto było używane jako podstawa systemu monetarnego.

W ciągu wieków złoto było uważane za bezpieczną i stabilną formę inwestycji, ponieważ jego wartość była mało podatna na wahania rynkowe. W XVIII wieku zaczęto używać złota jako standardu wymiany walutowej. W 1875 roku powstała Unia Monetarna, która ustaliła złoto jako standard wymiany walutowej między krajami.

W XX wieku złoto nadal odgrywało ważną rolę jako forma inwestycji. W latach 30. XX wieku podczas Wielkiego Kryzysu cena złota znacznie wzrosła, ponieważ inwestorzy szukali bezpiecznej przystani dla swojego kapitału. Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone utrzymywały złoto jako podstawę systemu monetarnego, a cena złota była ustalana na poziomie 35 dolarów za uncję.

W latach 70. XX wieku Stany Zjednoczone porzuciły system złota jako podstawy wymiany walutowej i cena złota zaczęła gwałtownie rosnąć. W latach 80. i 90. XX wieku cena złota znacznie spadła, ale w latach 2000. zaczęła znowu wzrastać, osiągając szczyt w 2011 roku na poziomie ponad 1900 dolarów za uncję.

Dzisiaj złoto jest wciąż uważane za bezpieczną i stabilną formę inwestycji, szczególnie w okresach niepewności na rynkach finansowych. Wiele osób inwestuje w złoto poprzez zakup fizycznych monet i bary, a także poprzez instrumenty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne i kontrakty terminowe.

Jak wyglądają stopy zwrotu ze złota?

OkresŚrednia roczna stopa zwrotu dla S&P 500 z dywidendamiŚrednia roczna stopa zwrotu dla złota
1970-202110,9%6,8%
1950-20219,8%4,6%

Dużo osób uważa że złoto jest mniej zmienne od akcji dlatego warto je posiadać w portfelu “defensywnym” czy rzeczywiście złoto jest mniej zmienne?

Żeby to sprawdzić należy użyć odchylenia standardowego

Czy jest odchylenie standardowe?

Odchylenie standardowe jest miarą zmienności danych i mierzy, jak bardzo wartości danych odchylają się od średniej. Jest to pierwiastek kwadratowy ze średniej arytmetycznej kwadratów odchyleń wartości od średniej.

W kontekście inwestycji, odchylenie standardowe wykorzystuje się do mierzenia ryzyka inwestycyjnego. Im wyższe odchylenie standardowe, tym bardziej zmienne są stopy zwrotu inwestycji, a tym samym większe jest ryzyko, jakie niesie ze sobą dana inwestycja. Dlatego odchylenie standardowe jest jedną z ważniejszych miar ryzyka, jakie bierze się pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Przykład:

Przykładem zastosowania odchylenia standardowego w kontekście rynku akcji może być ocena ryzyka inwestycyjnego związana z inwestowaniem w poszczególne spółki. Odchylenie standardowe może pomóc inwestorom w ocenie zmienności zwrotów z inwestycji w poszczególne akcje i wybieraniu tych, które oferują potencjalnie wyższy zwrot w stosunku do ryzyka.

Na przykład, załóżmy, że inwestor chce zainwestować w dwie spółki z branży technologicznej, spółkę A i spółkę B. Po analizie wyników finansowych i prognoz przyszłych wyników, inwestor stwierdza, że spółka A oferuje potencjalnie wyższy zwrot w stosunku do ryzyka w porównaniu do spółki B.

Aby potwierdzić swoją ocenę, inwestor może porównać odchylenia standardowe miesięcznych stóp zwrotu dla obu spółek. Jeśli odchylenie standardowe dla spółki A jest niższe niż dla spółki B, oznacza to, że wartości miesięcznych stóp zwrotu są bardziej stabilne i mniej zmienne w przypadku spółki A, co oznacza mniejsze ryzyko inwestycyjne. Natomiast, jeśli odchylenie standardowe dla spółki A jest wyższe niż dla spółki B, oznacza to, że wartości miesięcznych stóp zwrotu są bardziej zmienne i bardziej niestabilne w przypadku spółki A, co oznacza większe ryzyko inwestycyjne.

Ostateczna decyzja inwestycyjna powinna być oparta na wielu czynnikach, a odchylenie standardowe jest tylko jednym z narzędzi, które pomagają inwestorom w ocenie ryzyka inwestycyjnego.

Jakie są dane dla złota?

OkresOdchylenie standardowe dla S&P 500 z dywidendamiOdchylenie standardowe dla złota
1970-20214,4%4,2%

Jak widać złoto nie jest wcale dużo mniej zmienne od sp500 dla lat 1970 – 2021

Złoto jest surowcem naturalnym, który występuje w skorupie ziemskiej i ma wiele zastosowań, w tym w produkcji biżuterii, sztucznego oddychania, medycynie, przemyśle kosmicznym i wielu innych. Jednak, z punktu widzenia inwestycji, złoto nie ma wartości wewnętrznej.

Wartość wewnętrzna spółki odnosi się do wartości generowanej przez spółkę poprzez przepływy pieniężne, jakie może ona generować w przyszłości. W przypadku złota, nie ma żadnego mechanizmu, który umożliwiłby mu generowanie przepływów pieniężnych, a jego cena zależy wyłącznie od podaży i popytu na rynku. Innymi słowy, cena złota nie jest determinowana przez jego fundamentalne cechy, ale raczej przez czynniki zewnętrzne, takie jak polityka monetarna, kryzysy gospodarcze i polityczne, czy zmienność rynków finansowych.

Czy złoto jest skorelowane z CPI ?

Oto tabela przedstawiająca korelację między ceną złota a CPI dla USA w różnych okresach:

OkresKorelacja
1970-20210,34
1970-19900,60
1990-20100,08
2010-20210,48

Czy złoto zawsze rośnie razem z inflacja?

Oto jak wyglądały stopy zwrotu dla złota i S&P 500 w okresach, gdy inflacja była większa lub mniejsza niż 2% od 1970 roku:

OkresStopa inflacjiStopa zwrotu złotaStopa zwrotu S&P 500
Inflacja > 2%1970-20217,01%7,65%
Inflacja < 2%1970-20212,82%9,76%
Inflacja > 2%2000-20212,24%7,75%
Inflacja < 2%2000-20217,93%7,93%

Uważamy że złoto ma słabe zastosowanie dla większości portfeli inwestycyjnych ponieważ ciężko jednoznacznie odpowiedzieć co najbardziej wpływa na jego cenę. Inwestycja w złoto czasami przypomina bardziej kasyno niż racjonalne działanie.

Shopping Cart
Scroll to Top