Akcje cykliczne

Inwestowanie w akcje cykliczne jest jak jazda na stromej kolejce górskiej: w jednej chwili jesteś na szczycie , w następnej zjeżdżasz szybko w dół. Inwestowanie w spółki cykliczne jest bardzo podobne do jazdy na kolejce, tylko czas, w którym następuje wzrost i spadek – znany również jako cykl koniunkturalny – może trwać latami.

Identyfikacja takich spółek jest dość prosta Producenci samochodów, linie lotnicze, producenci mebli, stal, papier, maszyny ciężkie, hotele i drogie restauracje – to tylko niektóre przykłady spółek cyklicznych. Zyski i ceny akcji spółek cyklicznych mają tendencję do podążania za wzlotami i upadkami gospodarki, dlatego też są nazywane cyklicznymi. Kiedy gospodarka kwitnie, sprzedaż towarów (takich jak samochody czy bilety lotnicze) ma tendencję do wzrostu. Z drugiej strony, akcje cykliczne są podatne na straty w okresach spowolnienia gospodarczego.

[Zalety i wady inwestowania w akcje cykliczne]

Przed wyborem akcji cyklicznych, sensowne jest wybranie branży, w której spodziewane jest odbicie. W tej branży należy wybrać spółki, które wyglądają szczególnie atrakcyjnie. Największe spółki są często najbezpieczniejsze.

Biorąc pod uwagę wzrostową i spadkową naturę gospodarki, a co za tym idzie, również akcji cyklicznych, udane inwestowanie cykliczne wymaga dobrego wyczucia czasu. Możliwe jest zarobienie dużych pieniędzy, jeżeli wejdzie się w te akcje na dnie cyklu spadkowego, tuż przed wzrostem (tylko jak pewnie wiecie z doświadczenia, nie jest to takie proste).

Kiedy opłaca się kupować akcje cykliczne? Przewidywanie ożywienia może być trudne – zwłaszcza, że wiele akcji cyklicznych zaczyna dobrze sobie radzić na wiele miesięcy przed wyjściem gospodarki z recesji. Kupno wymaga dobrej analizy i pewności, że wiemy co robimy.

Podczas gdy możliwe jest zarobienie dużych pieniędzy, jeżeli inwestor wejdzie w takie akcje na samym dole cyklu spadkowego tuż przed wzrostem, inwestorzy mogą równie dobrze stracić znaczne kwoty, jeżeli kupią w niewłaściwym punkcie cyklu.

Akcje cykliczne reagują na zmiany gospodarcze bardziej gwałtownie niż akcje wzrostowe. Mogą one ponieść ogromne straty podczas poważnych recesji i mogą mieć trudności z przetrwaniem do następnego boomu (jednak, gdy sytuacja zaczyna się zmieniać na lepsze, gwałtowne zmiany od strat do zysków mogą często znacznie przewyższać oczekiwania – wyniki mogą przewyższać akcje wzrostowe z dużym marginesem).

Wszystkie spółki radzą sobie lepiej, gdy gospodarka się rozwija, ale dobre spółki wzrostowe, nawet w najgorszych warunkach handlowych, wciąż są w stanie zwiększać zyski na akcję rok po roku. W okresie spowolnienia, wzrost tych spółek może być wolniejszy niż ich długoterminowa średnia, ale nadal będzie to cecha trwała.

[Strategie inwestowania w akcje cykliczne]

Spadające stopy procentowe nie są zazwyczaj kluczowym czynnikiem sukcesu akcji cyklicznych. Ponieważ spadające stopy nie zawsze stymulują gospodarkę, należy dodatkowo pamiętać, że pierwszy rok spadających stóp procentowych może nie być właściwym momentem na zakup. Inwestorzy zazwyczaj będą mieli więcej szczęścia kupując w ostatnim roku spadających stóp procentowych, tuż przed ich ponownym wzrostem. To właśnie wtedy akcje cykliczne mają tendencję do przewyższania akcji wzrostowych.

Zakupy przez osoby mające dostęp do informacji poufnych stanowią prawdopodobnie najsilniejszy sygnał do kupna. Jeżeli spółka znajduje się w dolnej części swojego cyklu, dyrektorzy i kierownictwo wyższego szczebla, kupując akcje, zademonstrują swoje przekonanie, że spółka w pełni odzyska swoją pozycję.

Shopping Cart
Scroll to Top